Financování

Harmonogram prodeje

 • Seznámení se základními podmínkami koupě
 • Uzavření rezervační smlouvy
 • Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní
 • Umožnění poskytnutí hypotečního úvěru prostřednictvím bankovního ústavu
 • Zabezpečení klientských změn
 • V případě zájmu kupujícího uzavření dodatku smlouvy o smlouvě budoucí o klientských změnách
 • Uzavření kupní smlouvy
 • Podání návrhu na vklad vlastnického práva
 

Financování

Ceny jednotlivých nemovitostí jsou uvedené vč. DPH. :-)

Financování v průběhu výstavby:

Základní platební kalendář (výše a termíny splátek zohledňují jednotlivé fáze výstavby a stupeň rozestavěnosti).

Bytové jednotky

 • Rezervační poplatek ve výši
  100.000 Kč vč. DPH
  při rezervaci nemovitosti splatný do 7 dnů od podpisu rezervační smlouvy,
 • 1. záloha 40 % z kupní ceny mínus rezervační poplatek vč. DPH do 10 dnů po dokončení hrubé stavby,
 • 2. záloha 55 % z kupní ceny vč. DPH do 10 dnů po dokončení vnitřních prací,
 • doplatek 5 % z kupní ceny vč. DPH do 10 dnů po oznámení o nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.

Rodinné domy

 • Rezervační poplatek ve výši
  200.000 Kč vč. DPH
  při rezervaci nemovitosti splatný do 7 dnů od podpisu rezervační smlouvy,
 • 1. záloha 40 % z kupní ceny mínus rezervační poplatek vč. DPH do 10 dnů po dokončení hrubé stavby,
 • 2. záloha 55 % z kupní ceny vč. DPH do 10 dnů po dokončení vnitřních prací,
 • doplatek 5 % z kupní ceny vč. DPH do 10 dnů po oznámení o nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.

Při osobním jednání je možné v jednotlivých případech dohodnout platební kalendář, který zohledňuje některé specifické požadavky klientů.

Možnost financování zvýhodněným hypotečním úvěrem.

 

Vysvětlení pojmů:

 • Dokončením hrubé stavby se rozumí dokončení obvodových nosných konstrukcí.
 • Dokončením vnitřních hrubých prací se rozumí dokončení vnitřního zdiva a omítky, ZTI (voda a kanalizace), ÚT (topení), VZT (umělé větrání), oken, střechy, elektroinstalace.
 • Převzetí nemovitosti a podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí se uskuteční po řádné kolaudaci a zapsání zkolaudované nemovitosti do katastru nemovitostí.

HARMONOGRAM:

 • Dokončení hrubé stavby 11/2017
 • Dokončení vnitřních hrubých prací 4/2018
 • Převzetí nemovitosti 9/2018

FINANČNÍ  PARTNER  III.  ETAPY


mrcz_logoobk.jpg

Aktuální nabídka banky na vyžádání.