Financování

Harmonogram prodeje 

 • Seznámení se základními parametry nemovitosti a postupu koupě
 • Uzavření rezervační smlouvy
 • Časový prostor pro zajištění financování nemovitosti
 • Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní
 • Umožnění poskytnutí hypotečního úvěru prostřednictvím bankovního ústavu
 • Umožnění klientských změn
 • Uzavření dodatku ke smlouvě budoucí kupní, za předpokladu, že byla využita možnost klientských změn 
 • Poslední splátka na kupní cenu
 • Předání nemovitosti
 • Uzavření kupní smlouvy
 • Podání návrhu na vklad vlastnického práva


 

Financování V. ETAPY

Ceny jednotlivých nemovitostí jsou uvedené vč. DPH. :-)

 

Základní platební kalendář

Bytové jednotky

 • Rezervační poplatek ve výši
  100.000 Kč vč. DPH
  při rezervaci nemovitosti splatný do 3 dnů od podpisu rezervační smlouvy,
 • 1. záloha 20 % z kupní ceny mínus rezervační poplatek vč. DPH, po dokončení hrubých staveb
 • doplatek kupní ceny vč. DPH, po kolaudaci

Rodinné domy

 • Rezervační poplatek ve výši
  200.000 Kč vč. DPH
  při rezervaci nemovitosti splatný do 3 dnů od podpisu rezervační smlouvy,
 • 1. záloha 20 % z kupní ceny mínus rezervační poplatek vč. DPH, po dokončení hrubých staveb
 • doplatek kupní ceny vč. DPH, po kolaudaci

Při osobním jednání je možné v jednotlivých případech dohodnout platební kalendář, který zohledňuje některé specifické požadavky klientů.

Možnost financování zvýhodněným hypotečním úvěrem.

 

Vysvětlení pojmů:

 • Dokončením hrubé stavby se rozumí dokončení obvodových nosných konstrukcí.
 • Dokončením vnitřních hrubých prací se rozumí dokončení vnitřního zdiva a omítky, ZTI (voda a kanalizace), ÚT (topení), VZT (umělé větrání), oken, střechy, ELI (elektroinstalace).
 • Převzetí nemovitosti a podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí se uskuteční po řádné kolaudaci, zapsání zkolaudované nemovitosti do katastru nemovitostí a úhradě celé kupní ceny.

HARMONOGRAM:

 • Dokončení hrubé stavby 01/2022
 • Dokončení vnitřních hrubých prací (instalace) 04/2022
 • Dokončení koncových prvků 06/2022
 • Předání nemovitosti 12/2022

FINANČNÍ  PARTNER  IV.  ETAPY


22731_Waldviertler-SPK-CZ-CLAIM_web_external-material.png

Aktuální nabídka banky na vyžádání.